top of page
  • Writer's pictureThe Codex Cultus Concept

Τι είναι ο αποκρυφισμός ;Ο αποκρυφισμός είναι ένα συστηματικό σώμα γνώσης αποτελούμενο από θεωρία, πρακτική και τελετουργικές συνταγές, στηριζόμενο συνήθως σε ιεραρχικά μεταφυσικά συστήματα τα οποία προβλέπουν κάποια άυλη, πνευματική σφαίρα ύπαρξης και υπεραισθητές δυνάμεις. Στις εν λόγω πρακτικές συγκαταλέγονται η μαγγανεία, η μαγεία και η αλχημεία, συνήθως με στόχο τη χειραγώγηση των υπεραισθητών αυτών δυνάμεων. Ο αποκρυφισμός συνίσταται όχι σε μία ενίαια κοσμοαντίληψη μα σε ένα πλέγμα σχετιζόμενων θεωριών και πρακτικών, οι οποίες μπορούν να αναχθούν στη μεσογειακή θρησκευτική παράδοση της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής, καθώς και της ύστερης Αρχαιότητας.

Σύμφωνα με τον Nicholas Goodrick-Clarke ο αποκρυφισμός (από τον λατινικό όρο οccult ή occultus, που σημαίνει το κρυμμένο, το μυστικό) προσδιορίζει τον δυτικό εσωτερισμό και αφορά μια επεξεργασμένη, μακραίωνη διανοητική και πρακτική παράδοση όπου συγχωνεύθηκαν στοιχεία του γνωστικισμού, του ερμητισμού, του νεοπλατωνισμού και της Καμπάλα. Ο αποκρυφισμός συνδυάζει τη συστηματικότητα μιας συμπαγούς μεταφυσικής θεώρησης, την επιστημονική αναζήτηση της γνώσης (χωρίς όμως την αξιοποίηση της επιστημονικής μεθόδου) και μία προσπάθεια ελέγχου της φύσης η οποία ανάγεται στον σαμανισμό, ενώ διαθέτει και θρησκευτικά χαρακτηριστικά παρεχόμενα κυρίως από τη μυστικιστική διάσταση των θρησκειών.

Θρησκευτικοί κύκλοι χρησιμοποιούν τον όρο ευρύτερα, αναφερόμενοι σε κάθε θρησκευτικού τύπου αναζήτηση εκτός των αποδεκτών ορίων των οργανωμένων θρησκειών. Κατά τον Μεσαίωνα, η ποινή για όποιον ασκούσε αποκρυφιστικές πρακτικές ήταν ο θάνατος σε δημόσια θέα, συνήθως πάνω στην πυρά ή αργός θάνατος σύμφωνα με την απόφαση της Ιεράς Εξέτασης. Ωστόσο, ο αποκρυφισμός αναβίωσε σε ευρωπαϊκούς κύκλους διανοούμενων κατά την Αναγέννηση, μέσω του αναγεννησιακού νεοπλατωνισμού και ερμητισμού και με θρυλούμενες ομάδες όπως οι Ροδόσταυροι. Παρόμοια αναβίωση συνέβη κατά τον 19ο αιώνα, στο πλαίσιο της συγκρότησης μίας αντιθετικιστικής και αντινεωτερικής τάσης μεταξύ των συντηρητικών ομάδων του δυτικού πληθυσμού (κυρίως από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις).


Η Μασονία είναι ένα μυητικό σύστημα πυραμιδικού χαρακτήρα , βαθιά ριζωμένο στην ιδιοσυγκρασία των αρχαίων παγανιστικών πολιτισμών, ιδιαίτερα της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας.

Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε, μέσα από ποια κανάλια η Μασονία έχει κληρονομήσει αυτή την μυητική γνώση και ποιες είναι οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές ρίζες αυτών των «μυστικών» που ισχυρίζονται ,ότι μόνο αυτοί γνωρίζουν.

Τα αποκρυφιστικά κείμενα δεν πρέπει να συγχέονται με τα απόκρυφα, θρησκευτικούς τόμους οι οποίοι δεν συγκαταλέχθηκαν τελικά στον Κανόνα κάποιας οργανωμένης, επίσημης θρησκείας (π.χ. απόκρυφα Ευαγγέλια στον χριστιανισμό). Παραδείγματα αρχαίων αποκρυφιστικών κειμένων τα οποία επιβιώνουν στις μέρες μας είναι η ερμητική φιλολογία και τα λεγόμενα γριμόρια, χειρόγραφα μάγων-ιερέων και αλχημιστών.

Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί τον αποκρυφισμό μυθοπλασία, τις δοξασίες του ατεκμηρίωτες και τις πρακτικές όψεις του ως ψευδοεπιστήμη.


Μεγάλη η έξαρση του αποκρυφιστικού φαινομένου στην εποχή μας. Απασχολεί όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο και βέβαια ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος.

Αποκρυφισμός είναι η πίστη σε απόκρυφες πραγματικότητες, οντότητες και δυνάμεις, οι οποίες προσεγγίζονται με απόκρυφες τεχνικές. Ο σύγχρονος Αποκρυφισμός εμφανίζεται με τις μορφές του Νεοσατανισμού, της πολυειδούς Μαγείας, του Πνευματισμού, του Channelling, του Εσωτερισμού, της Καμπάλα, της Μαντικής (Νεκρομαντεία, Καφεμαντεία, Οιωνοσκοπία, Ονειρομαντεία, Κλυδωνισμός, Κάρτες Ταρώ), της Αστρολογίας, του Σαμανισμού, της Ψευδοαγγελολογίας, της Αγγελοθεραπείας, του Ρεiκι, του Νεοπαγανισμού, της Αριθμοσοφίας, του κινήματος Ντάνωφ, της Ψευδοπροφητείας και με πολλές άλλες μορφές Αποκρυφισμού, οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο ρεύμα της «Νέας Εποχής».

Περισσότερο ευάλωτοι από την επίδραση του Αποκρυφισμού είναι οι νέοι. Οι κυριότεροι λόγοι επηρεασμού των νέων από τις διάφορες μορφές του Αποκρυφισμού είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νεανικής και κυρίως της εφηβικής ηλικίας, η ανεπάρκεια και η κρίση της οικογένειας, η λανθασμένη στόχευση και αποχριστιανοποίηση της παιδείας, η απουσία νοήματος ζωής και η αναζήτησή του σε επικίνδυνους πνευματικά χώρους, η συστηματική πλύση εγκεφάλου από έντυπα, παιχνίδια και ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεως (τηλεόραση, διαδίκτυο κ.α.) και η ανησυχητική εξάρτηση από αυτά.


Μία ευρύτατα διαδεδομένη μορφή Αποκρυφισμού είναι η Αστρολογία, η οποία θέλει να προβάλλεται ως επιστήμη και ασκεί εντυπωσιακή γοητεία στον σύγχρονο εκκοσμικευμένο άνθρωπο. Η σύγχρονη επιστήμη της Αστρονομίας έχει διαχωρίσει πλήρως την θέση της από την Αστρολογία και την θεωρεί ψευδοεπιστήμη.

Ο Νεοπαγανισμός είναι ένας από τους πιο εύρωστους διαύλους του νεοεποχίτικου Αποκρυφισμού, προβάλλοντας και εδραιώνοντας τις δοξασίες του με την υποτιθέμενη επιστροφή στο κλέος της προχριστιανικής αρχαιότητας. Πρόκειται όμως για σύγχρονα θρησκευτικά σχήματα του νεοεποχίτικου αποκρυφιστικού πλέγματος, δομημένα με στοιχεία της αρχαίας ειδωλολατρίας. Η σύγχρονη Ψευδοαγγελολογία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκκλησιαστική διδασκαλία περί των αγίων Αγγέλων. Τόσο ως προς τις προϋποθέσεις της, όσο και ως προς το περιεχόμενο της έχει σαφώς αντιχριστιανικό, συγκρητιστικό και αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Συνδυάζει μία σειρά εξωχριστιανικών, χριστιανικών, εσωτεριστικών, ιουδαικών και ισλαμικών στοιχείων, που σε αρκετά σημεία θυμίζει έντονα χαρακτηριστικά του αρχαίου Γνωστικισμού, με έκδηλη την νεοεποχίτικη σφραγίδα. Χαρακτηριστική μορφή του Αποκρυφισμού είναι το Channelling (Διαυλισμός), μία καθαρά νεοεποχίτικη πρακτική, η οποία μετατρέπει τον άνθρωπο που ασχολείται μ’ αυτή σε «κανάλι», το οποίο – κατά τα λεγόμενα των εκπροσώπων του – συντονίζεται «ενεργειακά» με πνεύματα, ώστε να δέχεται και να «διοχετεύει» μηνύματα και οδηγίες από υποτιθέμενες «φωτεινές οντότητες» (αγγέλους, δασκάλους, εξωγήινους κ.α.).

Σίγουρα διαβάζοντας όλα τα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να ''κατηγορήσει'' οτι και η δικιά μας ομάδα ,η Codex, έχει αποκρυφιστικό χαρακτήρα μιάς και οι νυχτερινές έρευνες μας αφορουν την επικοινωνία με αλλόκοσμες ''οντότητες''.

Η απάντηση που δίνουμε είναι οτι η απορία αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη και έχει απασχολήσει και εμάς τους ίδιους στην ομάδα μας. Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα φλερτ ...βαδίζοντας στις παρυφές του αποκρυφισμού εφόσον προσπαθούμε να μιλήσουμε με έναν πιο πνευματικό κόσμο έξω από την δική μας διάσταση. Σίγουρα εκθέτουμε τον εαυτό μας σε όποιους κινδύνους μπορεί να έχει αυτή μας η δράση ή ακόμα και αν θέλετε η άγνοια μας. Από την άλλη όμως η δράση μας είναι φανερή, μπροστά στις κάμερες, δεν κάνουμε

επικλήσεις, δεν χρησιμοποιούμε τεχνικές σκοτεινές ή μυστικές, δεν υπάρχει χρήση αρχαίας γνώσης ή κειμένων με τη χρήση περίεργων συμβόλων. Υπάρχει μόνο το κουράγιο κάποιων παιδιών που με όπλο την πίστη , πρώτα στους εαυτούς τους, και με παρέα τΙς κάμερες τους, προσπαθούν να καταγράψουν κάτι για το οποίο όλοι μας έχουμε ακούσει, και σε όλους μας έχουν πει οτι είναι παραμύθια της Χαλιμάς.

Η αλήθεια όντως βρίσκεται εκεί έξω, μερικές φορές στέκεται μπροστά στα μάτια μας, άλλες φορές είναι καλά κρυμμένη.


188 views0 comments
bottom of page