Επεισόδια πάνω στην έρευνα παραφυσικών φαινομένων,καθώς και ιστορικά και λαογραφικά δεδομένα.