top of page
  • Writer's pictureThe Codex Cultus Concept

Ιερή ΓεωμετρίαΕισαγωγή

Στη φύση, βρίσκουμε μοτίβα και σχέδια από τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια μέχρι και σε εκφράσεις του ίδιου του σύμπαντος. Αυτά ακολουθούν αναπόφευκτα γεωμετρικά αρχέτυπα, τα οποία μας αποκαλύπτουν τη φύση κάθε μορφής και τους δονητικούς συντονισμούς της. Η ιερή γεωμετρία αποδίδει συμβολικές και ιερές σημασίες σε ορισμένα γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικές αναλογίες. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ένας θεός είναι ο αρχιτέκτονας του κόσμου, την οποία ο Πλούταρχος την αποδίδει στον Πλάτωνα. Η γεωμετρία που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την κατασκευή εκκλησιών, ναών, τζαμιών, θρησκευτικών μνημείων και βωμών επίσης θεωρείται ιερή.

Βασικά Σχέδια Ιερής Γεωμετρίας και η ερμηνεία τους

Οι άνθρωποι για πολλούς αιώνες προσπάθησαν να κατανοήσουν την Ιερή Γεωμετρία, χωρίς να καταφέρουν να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Η Ιερή Γεωμετρία βρίσκεται σε όλον τον κόσμο γύρω μας αρκεί να μπορείτε να την εντοπίσετε. Είναι από τα λίγα θέματα που επηρεάζουν το δεξί αλλά και το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της σκέψης μας ταυτόχρονα. Ικανοποιεί την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου που σχετίζεται με την συγκέντρωση και επεξεργασία λογικών, διαδοχικών και αντικειμενικών δεδομένων κοινώς την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης πολύπλοκων σχημάτων (patterns) και ταυτόχρονα την δεξιά μεριά που σχετίζεται με την επεξεργασία τυχαίων και υποκειμενικών δεδομένων. O βασικότερος κανόνας για τη δημιουργία τους και για να αποφευχθεί το χάος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι ο εξής: “πάντοτε να μετακινείστε στο κεντρικότερο σημείο του κύκλου πριν δημιουργήσετε άλλον”.

Παρακάτω ακολουθούν τα βασικότερα σχέδια:

Tο “Vesica pisces”


Tο βρίσκουμε σε 2 σημεία του σώματος, στα μάτια μας (όπου προσαρμόζεται η συγκέντρωση του φωτός) και στην επίφυση (Pineal Gland).

To “Seed of life”


Είναι ένα σύγχρονο όνομα για μια αρχαία γεωμετρική μορφή. Αποτελείται από επτά επικαλυπτόμενους κύκλους με την ίδια διάμετρο. Έξι από αυτά είναι τακτικά τοποθετημένα μέσα στο έβδομο, παράγοντας ένα τριαντάφυλλο με δεκαοκτώ φακοειδή πέταλα: έξι μικρότερες μέσα και δώδεκα.

Αν στο “Seed of life” Προσθέσουμε με βάση τον προηγούμενο κανόνα 12 κύκλους, έχουμε το λεγόμενο “Flower of life”.


Αν στο “Flower of life” προσθέσουμε άλλους 12 κύκλους, τότε έχουμε το “Fruit of life”. Το “Fruit of life” αποτελεί το βασικό σχέδιο για όλα τα υλικά αγαθά.


Αν από το “Fruit of life” εξάγουμε τους 13 κύκλους παίρνουμε το ιερό αρχέτυπο, γνωστό ως “Ο κύβος του Μέτατρον”.


“Ο κύβος του Μέτατρον” απεικονίζει τα πέντε πλατωνικά στερεά που μπορεί να προέρχονται από το “Flower of life”. Τα πέντε πλατωνικά στερεά είναι γεωμετρικές μορφές που λέγεται ότι δρουν ως πρότυπα από τα οποία πηγάζει η ζωή, αφού αποτελούν τα δομικά στοιχεία της οργανικής ζωής. Αυτές οι πέντε δομές βρίσκονται σε ορυκτά, ζωντανές και οργανικές μορφές ζωής, τον ήχο, τη μουσική, τη γλώσσα κ.λ.π.

Αν από το “Seed Of life”, αφαιρέσουμε όλους τους κύκλους που το δημιούργησαν εκτός από τον κεντρικό, τότε έχουμε το “Egg of life”.


Καλείται έτσι γιατί η φύση αυτό χρησιμοποιεί σαν σχήμα για την δημιουργία των εμβρύων μιας και θεωρείται η πιο ισορροπημένη και αρμονική μορφή.


Τα πέντε Πλατωνικά στερεά

Τα πλατωνικά στερεά είναι γεωμετρικά σχήματα τα οποία αποτελούν τμήμα της Ιερής Γεωμετρίας και βρίσκονται εντός του “Κύβου του Μέτατρον” τον οποίο αναφέραμε πιο πάνω.


Τα Πλατωνικά στερεά ονομάστηκαν έτσι, επειδή μελετήθηκαν στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, τα στερεά αυτά συμβόλιζαν τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος: το τετράεδρο τη φωτιά, ο κύβος τη γη, το εικοσάεδρο το νερό, το οκτάεδρο τον αέρα και το δωδεκάεδρο τον αιθέρα. Περισσότερα από 100.000 είδη κρυστάλλων στον κόσμο προέρχονται από τα πλατωνικά στερεά.

Τα 5 πλατωνικά στερεά είναι τα παρακάτω κυρτά πολύεδρα και το όνομά τους προέρχεται από τον αριθμό των πλευρών που έχει το κάθε σχήμα και αντιστοιχεί στα στοιχεία:

- To εξάεδρο (κύβος) → Γη


- Το τετράεδρο (πυραμίδα) → Φωτιά


- Το οκτάεδρο (διπλή πυραμίδα) → Αέρας


- Το δωδεκάεδρο → Σύμπαν


- Το εικοσάεδρο →Νερό


Επίλογος

Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία. Σύμφωνα με τον Σωκράτη: «Η Γεωμετρία στην Πολιτεία του Πλάτωνα, αναγκάζει την ψυχή να αντικρίσει την ουσία των όντων. Αναπτύσσει το φιλοσοφικό πνεύμα και έλκει την ψυχή προς την αλήθεια».

Εξίσου σημαντική ήταν και για τον Πλάτωνα, ο οποίος, στο υπέρθυρο της Ακαδημία του Πλάτωνα είχε την παρακάτω επιγραφή:

«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μου την στέγην»

(δεν επιτρέπεται να μπει κάποιος στην Ακαδημία, εάν δεν γνωρίζει Γεωμετρία)

816 views0 comments
bottom of page